Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Sł. Żywn.
O Wojskowym Ośrodku Badawczo-Wdrożeniowym Służby Żywnościowej

 

  • Zarządzeniem ministra Obrony Narodowej nr 010/MON z dnia 6 lipca 1955 r. utworzony został Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Żywnościowej (pierwotnie nazwany Ośrodkiem Naukowo-Badawczym Służby Żywnościowej).
  • Decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 271 z dnia  5.07.2006 r. dzień 6 lipca został ustanowiony jako Święto Ośrodka.
  • Ośrodek jest jednostką organizacyjną Ministerstwa Obrony Narodowej podporządkowaną od 01.09.2008 r. Szefowi Inspektoratu Wsparcia SZ.
  • W 2007 r. WOBWSŻ jako pierwsza budżetowa instytucja MON wdrożył i poddał certyfikacji system zarządzania jakością, zgodny z wymaganiami normy ISO 9001.
  • Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej NCAGE nr 0887H, nadany został  WOBWSŻ jako organizacji zajmujacej się opracowywaniem norm krajowych i projektowaniem wyrobów na rzecz obronności.
  • Decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 242 z dnia 14.06.2006 r.  została ustanowiona odznaka pamiątkowa Ośrodka.

      

 

 


 <<< Powrót

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych